<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Sunday, May 18, 2014


seandainya hari ini aku menulis kisah hidupku..kisah yang aku lalui..dan andai ini berulang lagi aku x nak anak cucuku lalui detik waktu yg begitu berat aku rasekan...kebosanan yang memaksa aku memberanikan diri..bukan aku mahu jatuh..aku sedar aku memang terlalu manja namun aku tetap kene gagah berdiri agar aku......tak rase diri aku sndiri....aku nak perhatian utk aku...aku nak mereka sedar akan wujudnya aku akan tentang penghargaan..aku tak rase diri aku ade......walhal semua ini seperti sesuatu yg aku x jangka.....aku nak mama n daddy mcm dlu..aku nak ade ketawa..ceria..bukan sindiran..bukan marah..bukan diam menyepi ...seperti rumah ini hanya aku dan abang....aku seperti orang yg mahu lari dari kenyataan kerana x mampu utk berbuat ape2....mahu melawan dia bapa..mahu marah ,dia lebih perlu dihormati..aku x tahu macam mane..aku tak tahu ape aku perlu buat..aku x mahu bnda jahat jadi..aku xnak perpisahan..kawan2 dan pembaca setia tolong lah doakan agar mama n daddy aku kembali hidup bahagia tanpa orang ketiga....aku sedih sangat ..tapi dorang xperasan semua ni..:'(..

Out Of Bounds:D
9:42 AM