<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Saturday, May 12, 2012malam ni mungkin aku sediy...tapi bila aku sudah baca yassin..hati aku mula tenang...memang ade satu keajaiban dalam surah yassin..dan aku dapat merelakan bihaqkhi pergi dari hidup aku./..alhamdulillah  hati aku dah lembut..dan lepas aku bace surah yaasin..kamil yang call..hurmm adekah kamil masih lagi jodoh aku?atau dia hanya peneman hati aku?
kadang- kadang aku terfikir..salah ker untuk aku meninggalkan dia?tapi aku masih lagi tidak yakin untuk pergi selamanya dari hidup dia...dan jugak...lelaki yang baik adelah untuk perempuan yang baik..tapi bagi aku xsalahkan..jika aku mendapat lelaki yang pernag membuat silap dalam kehidupan dia..dan juga mula berubah menjadi baik...dan perubahan dia bukan disebabkan aku..tetapi ALLAH..mungkin aku masih lagi perlukan pertunjuk ALLAH untuk aku sedar mane silap aku selama ini...:):)senyuman untuk si dia yg selalu menemani aku..owh yerk...hurmm adek aku arini xcol pun..dyerk col sekali jerk..xde kredit kot..adek sorry if akak xdpt col..cause..akak pun sme xde kredit..sorry okay

Out Of Bounds:D
10:55 AM