<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Sunday, September 25, 2011


tentang awk.....

awk sye terlalu rindukan awk...
sye sygkan awk..
tpi nper awk buat sye mcm ni...
sye akan cube lupekan awk...sbb
sye tau awk bukan utk sye...klu awk jdi milik sye pun xgune
lgi pun..awk akan hancurkan mase dpan sye...

awk sye nk awk tau
yg sye
ade impian
sye ade kerjaya pade mase hadapan
sye nk hidup bEbas dan jalani
hidup remaja sye
sye xnk awk halang hidup sye..
sye xnk awk control sye
sye xnk musnahkan smua yg saye boley dpt hanya
dgn perkataan
CINTA 'n' SAYANG
awk..sye nk berjaya dlm hidup...sye dh pilih betul2
mungkin perasaan syg ni..amat sakit
dan bagai duri yg tajam yg ade di bunga mawar merah
tpi dlm hati aku cume ade mawar berdarah
yg menyakiti hati ini....
-aeRun.heyrun.aka141090170409

Out Of Bounds:D
11:11 PM