<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7508701811609713886\x26blogName\x3daeRunheyRun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://aerunheyrun.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aerunheyrun.blogspot.com/\x26vt\x3d-565938504246859532', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><iframe src="http://www2.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=6035547611738480329&blogName=JEX.+%3BD&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Findex.html&searchRoot=http%3A%2F%2Fjexunited.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>

♥Sunday, April 24, 2011


WHY HIDUP X SEMUANYA INDAH!!


oke aku tau dlm hidup nih smua org byk buat silap toll ark..and tpi dlm aku un sme gak cm tuh...xsmua aku boley miliki and dpt...oke,,,and kadang2 hidup penuh dgn rahsia....mcm tuh gak aku ,,,hidup aku penuh rahsia,....hidup aku penuh dgn org yg syg kat aku...terutama ibu bapa and keluarga,kawan,..oke,,,selain itu ,,lelaki yg menyanyangi aku.oke laki nih hati dorang keras mcm batu..tpi biler ade seorang perempuan yg sentiasa disisi nya...hati lelaki yg keras itu akan bertukar menjadi taman....begitulah hati seorang lelaki....tpi aku telah salah menggunakan semua itu...niat aku cuma utk mengubah seorang lelaki yg ego dan baran kepada yg penuh kasih sayang..tpi hingga saat ini lelaky itu berubah menyanyangi aku....aku bukan player...tpi aku cme nk ubah org...tpi bukan utk syg kat aku,cme menghargai aku sebagai rakan,,dan kini aku telah berjaya menukarkan,AMAR,WAFIE,FARID,ZAM,EONE, kepada seorang lelaki yg lembut hati...tpi pada waktu yg sme mereka menyanyangi aku,,aku ingin mereka lupakan aku,,,,,tpi x semudah itu,,,and smua ini susah buat aku utk berterus terang....

Out Of Bounds:D
5:13 AM